Privacy Statement EDSO Software

Van toepassing op de producten NMEGids.nl, KCEGids.nl, WTGids.nl, BSGids.nl
Versie 08-10-2021

Inleiding

EDSO Software verwerkt de door u aan EDSO Software verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy statement is van toepassing op de diensten NMEGids.nl, KCEGids.nl, WTGids.nl en BSGids.nl, digitale catalogussystemen voor Natuur en Milieu Educatie, Kunst en Cultuur Educatie, Wetenschap en Techniek Educatie en Brede School activiteiten. Deze catalogussystemen zijn vaak geïntegreerd in of gekoppeld aan de website van de aanbieder. U dient zich ervan bewust te zijn dat EDSO Software niet verantwoordelijk is voor het privacy statement van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid voor de systemen van EDSO Software te accepteren.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden in onze systemen vastgelegd ten behoeve van:

Soorten persoonsgegevens

De volgende gegevens worden mogelijk gevraagd:

Informatie over gegevensverwerking

EDSO Software informeert u in het inlogscherm over de verwerking. Door in te loggen en reserveringen te plaatsen accepteert u deze gegevensverwerking.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
EDSO Software zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw ingevoerde gegevens alleen zodat u de dienst goed kunt gebruiken. De catalogus waarin u de producten reserveert is eigendom van een aanbieder. Direct betrokken medewerkers van deze aanbieder, uitvoerende docenten en direct betrokken onderaannemers hebben toegang tot de door u ingevoerde gegevens ten behoeve van het uitvoeren van uw reservering. EDSO Software sluit met deze aanbieders een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen. EDSO Software maakt zelf geen gebruik van de door u ingevoerde gegevens. We verkopen uw gegevens nooit aan anderen.

Uw rechten (Scholen, leerkrachten, docenten, leerlingen)

U kunt bij de helpdesk laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen zich te legitimeren. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor nieuwsbrieven. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze helpdesk en u zult dan niet meer via de catalogus van EDSO Software benaderd worden voor niet-transactionele nieuwsbrieven.
Indien u of uw school niet langer gebruikt maakt van de catalogus kunt u afgemeld worden. Na 10 jaar inactiviteit worden uw gegevens gewist. Indien u wilt dat uw gegevens direct geanonimiseerd worden, kunt u dat kenbaar maken bij de helpdesk. Uw verzoeken zullen zo snel mogelijk, doch altijd binnen vier weken, verwerkt worden.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden alleen functionele cookies gebruikt. Deze verzamelen geen informatie over uw surfgedrag, maar worden alleen gebruikt om uw sessie (inloggegevens) in stand te houden. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser, maar veel functionaliteit, zoals inloggen en reserveren, zal dan niet meer beschikbaar zijn.
Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door EDSO Software te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website (op het inlogscherm) zijn gepubliceerd.

Contact

Als u inzage wilt in uw geregistreerde persoonsgegevens, een correctie wilt doorvoeren of de gegevens wilt laten verwijderen dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. Ook met vragen of klachten kunt u hier terecht:
EDSO Software
De Ruyterlaan 57
Tel. 023 5517347
www.edso.nl
info@edso.nl